Blijf op Orde

De module Blijf op Orde is in te zetten na afronding van de Op Orde module. Aan de hand van het concrete actieplan gaan we aan de slag. Welke doelen zijn behaald? Waar loop je tegenaan? Moeten er zaken worden bijgestuurd? En welke nieuwe zaken moeten worden toegevoegd? Aan de hand van de acties die in het actieplan zijn vastgelegd wordt gewerkt aan de persoonlijke doelstellingen. 

Deze module is een coachingstraject van een jaar, waarin er 6 keer een update van het actieplan wordt gemaakt. We gaan om de maand per keer 2 uur met elkaar in gesprek, de deelnemer wordt gecoacht bij het bereiken van je doelen en ontvangt een ge-update actieplan na afloop.  De totale investering bedraagt 1.250 euro.

“JE WERKT AAN JE PERSOONLIJKE DOELSTELLINGEN”