Op Orde

De Op Orde-module is een individueel traject en start met het verzamelen van alle losse eindjes. Actiepunten, ideeën, zaken die al eerder hadden moeten gebeuren, alles blijft door het hoofd spoken. Met behulp met deze module wordt helderheid gecreëerd in al deze zaken. We verzamelen alle mogelijke punten die nog niet in een systeem zitten. Aan de hand van de methodiek van Vet op Orde worden de actiepunten gerubriceerd en worden categorieën bepaald en prioriteiten gesteld. Je ervaart direct een opgeruimd gevoel van een frisse start. Na afloop van de module ontvang je een concreet actieplan aan de hand waarvan je de uitgezette koers kan gaan volgen. 

De module duurt een dagdeel (4 uur) en wordt op de werkplek uitgevoerd. De investering bedraagt 495 euro.

“START MET HET VERZAMELEN VAN LOSSE EINDJES”